Ring 77 63 50 35 !

Vi er tilgjengelige for akutte henvendelser døgnet rundt.

Ring oss, og du får nærmere instruksjoner for å komme i kontakt med vakthavende veterinær.