Dersom man ønsker priser på andre behandlinger kan vi kontaktes via telefon eller mail.

Her er en prisliste på noen av våre vanligste behandlinger og undersøkelser.

 

Vaksine hund DHPPi                                                               

Vaksine hund BbPi                                                                 

Vaksine hund Pi                                                                       

Vaksine hund DHP + BbPi                                                     

 

Vaksine katt Purevax RCP                                                     

Rabiesvaksine                                                                         

 

Sterilisering hunnkatt                                                         

Sterilisering hunnkatt, vaksinering og id-merking         

Kastrering av hannkatt                                                       

Kastrering av hannkatt, vaksinering og id-merking       

 

HD røntgen inkludert sedasjon                                         

HD og AD røntgen inkludert sedasjon                             

 

Konsultasjon 15 minutter                                               

 

 

 

Oppdatert 11.04.18.