Våre tjenester

Vårt tjenestetilbud støttes opp av våre veterinære spesialister, da vi både har europeisk spesialist i indremedisin og europeisk spesialist i ortopedi tilgjengelig på Dyresykehuset.

I tillegg har alle våre veterinærer egne fordypningsfelt som de jobber innen.

Alle våre tjenester