Våre tjenester

Vårt tjenestetilbud støttes opp av våre veterinære spesialister, da vi både har spesialist i sykdommer hos hund og katt, samt spesialist i indremedisin tilgjengelig på Dyresykehuset.

I tillegg har alle våre veterinærer egne fordypningsfelt som de jobber innen.

Alle våre tjenester