Fertilitetsproblemer, optimering av paringsdag, sædbedømming, kunstig befruktning og drektighetskontroll er vanlige utredninger innen reproduksjon og gynekologi.

Tromsø

Stakkevollvegen 14 9010 Tromsø
Få veibeskrivelse 77 63 50 35

Kunstig inseminering

Kunstig inseminering innebærer at veterinæren på kunstig vis overfører sperm til tispens kjønnsorgan. I dag finnes tre ulike metoder for å inseminere en tispe -  fersk, avkjølt eller nedfrossen sperm. Det er bare veterinærer med spesiell kompetanse innen reproduksjon som kan utøre inseminajson på hund, hvorav et flertall jobber for AniCura.

Fertilitetsutredning tispe

Om tispen har vært vanskelig å pare eller å få til å bli drektig, kan en fertilitetsutredning utføres. Veterinæren gjør da en klinisk undersøkelse for å avdekke mulige anatomiske problemer som kan vanskeliggjøre en paring, som for eksempel misdannelser. I forbindelse med undersøkelsen tas det ofte et vaginalutstryk og/eller progesteronprøve. Videre undersøkelse av indre kjønnsorganers utseende kan gjøres ved hjelp av ultralyd.

Spermtest

Ved fertilitetsutredning av hannhund tas en spermprøve (sædprøve) for å kontrollere spermens kvalitet. Spermens utseende, motlitet (bevegelse) og eventuelle defekter bedømmes i et mikroskop. Det er en fordel om det er en tispe med løpetid til stede når prøven tas, men de fleste hannhunder klarer også å levere en sædprøve uten.

Progesteronprøve

For å kunne bestemme det optimale tidspunktet for paring av en tispe i løpetid, måles profesteronnivået i blodet, ofte flere dager etter hverandre. Feilaktig paringstidspunkt er den vanligste årsaken til at tispen går tom/ikke blir drektig.

Vaginalutstryk

Et vaginalutstryk er en undersøkelse av cellene i tispens vaginalslimhinne. En vattpinne rulles forsiktig mot vaginalslimhinnen slik at man på den måten samler opp celler som senere strykes ut på et objektglass. Ved å farge dette objektglasset vil man kunne identifisere de ulike celletypene. Det beste tidspunktet for å ta et vaginalutstryk er på det tidspunktet hvor tispen nærmer seg eggløsning. Vaginalutsryket kan brukes til å bestemme hvor i løpetissyklusen tispen er, eller til vidrere diagnose om man mistenker sykdommer i vagina.

Ved feilparring

Hvis tispen har blitt feilparret er det mulighet til å fremkalle en abort med medisinsk behandling. Et hormonpreparat gis i injeksjonsform to ganger med 24 timers mellomrom og følges opp med en ultralydsundersøkelse av livmoren for å kontrollere at behandlingen har hatt ønsket effekt.

Tromsø

Stakkevollvegen 14 9010 Tromsø
Få veibeskrivelse 77 63 50 35