Leder teknisk- og assisterende personell,
resepsjonsansvarlig.

Utdanning

Hjelpepleier

Spesialfelt

Hundesport