Veterinær og daglig leder.
Spesialist i smådyrsykdommer.

Utdanning

Norges veterinærhøyskole, University of Cambridge, spesialistutdannelse

Spesialfelt

Hjertemedisin, kirurgi, dermatologi, indremedisin og øyne.