Flåttbehandling

Flåtten er et middyr, som må suge blod for å utvikle seg fra et stadium til neste. Med blodsuging kan den overføre sykdommer til dyr og mennesker. Derfor bør flåttbitt forebygges, så sykdom unngås.

Det er nå kommet en vaksine på markedet som beskytter mor de tre vanligste borrelia-stammene hos hund i Norden. Denne bør tas før flåttsesongen starter, og er et supplement til forebyggende flåttbehandling. Vaksinen gis to ganger med tre ukers mellomrom, og deretter årlig.

Til hund og katt fins det nå på markedet dråper, spray, halsbånd og tabletter som virker forebyggende mot flått.

Hund og katt kan behandles med dråper og spray. Middelet vil etter kort tid fordele seg over hele dyret. Virkningstiden er fra 14 dager til ca. en måned avhengig av preparat.
Det fins også halsbånd til hund og katt, som virker fra 6- 8 månder.
Nytt av året er tabletter til hund som virker i 12 uker.

Mange av flåttmidlene er repellerende, det vil si at middelet hindrer at flåtten fester seg på dyret. På de ikke repellerende midlene vil flåtten feste seg, men dø innen kort tid.

Flåttmidler er reseptbelagte, og de selges via apotek. Alle midler som rekvireres fra dyrleger er dokumentert effektive og trygge av Statens Legemiddelverk.
Noen dyr kan reagere på enkelte midler. Dette kan vises med sår og rødhet ved applikasjonsstedet. Hvis dette oppstår, vask dyret godt med Zalo og ta kontakt med veterinær.

Det er viktig at flåttmidler brukes til den dyrearten de er rekvirert til. Noen midler er giftige for katt!!

Om flåtten fester seg, fjernes den best ved å gripe den ved feste og rotere til den slipper taket. Om hodet blir sittende igjen er ikke dette noe krise, hodet vil verke ut med lik linje som en flis i fingeren.

Om du ønsker mer informasjon og/eller resept ring oss på 37 04 95 00