Slitasje

Leddbrusk fungerer som en støtdemper som beskytter benet. Slitasjeforandringer i ledd oppstår når brusk slites ned raskere enn den bygges opp. Dette gir seg utslag i bevegelsesproblemer. Dette ser man oftest hos eldre dyr, men også yngre dyr kan få det. Enkelte raser er mer utsatt enn andre. Overvekt vil også kunne øke risikoen for leddproblemer.

Tegn på bevegelsesproblemer hos hunder:

 

 

 

 

Tegn på bevegelsesproblemer hos katt:

 

 

En klinisk undersøkelse, og eventuelt også røntgen med beroligende, kan si litt om dyret har slitasjeforandringer. Riktig ernæring, kanskje også kombinert med smertelindrende midler eller metoder, kan hjelpe dyret til å holde seg i aktivitet.