Våre medarbeidere

Magne Aartun betjener kontoret i Lillesand alene, derfor er det noe begrenset hva vi utfører av behandlinger her. De resterende dagene arbeider han ved klinikken i Grimstad.