Våre tjenester

Vi tilbyr enklere polikliniske behandlinger på kontoret i Lillesand, mens mer kompliserte sykdomstilstander må behandles på hovedklinikken i Grimstad. Her kan du se en liste over de tjenester og behandlinger vi utfører i Lillesand.

Alle våre tjenester