Akutt traume hos hund

Hvis hunden blir utsatt for et voldsomt traume, for eksempel ved en trafikkulykke, faller fra en høyde, ved en jaktulykke eller lignende, må den raskt fraktes til et sted den kan få behandling av veterinær. Ofte er de fysiske skader åpenbare fra begynnelsen, men ikke alltid. Indre blødninger, lungeskade eller sjokk representerer forskjellige tilstander som kan bli akutte i etterkant.

Kontakt veterinær umiddelbart

Om du synes disse symptomene stemmer for ditt dyr, bør du kontakte veterinær umiddelbart.

Trykk her for nærmeste AniCura-klinikk med akuttvakt

Førstehjelp er like viktig for hunder som blir utsatt for en ulykke som for mennesker i samme situasjon. Klikk her for å få se vår guide for førstehjelp. Eller klikk her  å se filmen om hjerte- og lungeredning.

Hvis du blir vitne til en hund som blir utsatt for en alvorlig ulykke, bør du begynne førstehjelp umiddelbart.

Husk å beskytte deg mot å bli bitt, fordi en hund som er redd eller har smerter kan angripe. Om mulig bør det settes på en provisorisk munnkurv. Hunden må så snart som mulig fraktes til et dyresykehus, eller hvis avstanden er for stor, til nærmeste veterinær. Vennligst ta kontakt med sykehuset/klinikken eller veterinæren og kunngjøre at du kommer, slik at de kan forberede seg.

Symptomer 

Hunder kan selvsagt havne i ulykker når ingen ser det. Tegn på at hunden din kan ha vært involvert i en ulykke, kan for eksempel være:

Hos veterinæren 

Jo mer informasjon du kan gi om hundens sykehistorie , jo lettere er det for veterinæren å vurdere behovet for behandling og utredningsprosedyren. Spørsmål veterinæren kan stille er:

Ved de innledende kliniske undersøkelsene evalueres hundens generelle tilstand og helseparametre slik som hjertefunksjon, åndedrett, nervefunksjon mm. Ofte gjøres det et røntgenbilde av buken og brysthulen, og blod- samt om mulig urinprøver analyseres.

I den akutte fasen vektlegges det å sikre hundens pusting, oksygenering og blodsirkulasjonen og å eventuelt stoppe større blødninger. Skader som frakturer er sjelden livstruende, og vanligvis kan man vente med å behandle disse til hunden er stabil nok til å legges i narkose.

Omfanget av behandlingen som er nødvendig bestemmes i hvert enkelt tilfelle, alt fra at hunden kommer inn på intensiv behandlingsavdeling, til at den kan bli over natten for observasjon. I enkelte tilfeller kan hunden dra hjem for observasjon og komme til kontroll hos veterinæren for oppfølging. Men du bør aldri forlate en hund som nettopp har vært i en ulykke uten tilsyn, selv om den virker frisk, da dette kan endres plutselig.

Prognosen 

Prognosen kan være vanskelig å vurdere i den akutte fasen. Mange ganger er det lettere å snakke om prognosen etter noen dager med behandling og etter at nærmere undersøkelser er gjort. I dag har vi en stor mulighet til å gi hunder avansert behandling og gode sjanser for å bli frisk. Veterinæren vil forklare mulig behandling, men også diskutere om avlivning kan være det mest skånsomme for hunden.

Kontakt veterinær umiddelbart

Dette er en akutt tilstand. Vi anbefaler at du oppsøker veterinær umiddelbart for å få behandling.

Finn en klinikk som kan hjelpe deg.