Aortastenose hos hund

Aorta er hoved-arterien som leder blod fra venstre hjertekammer til kroppen og hodet gjennom en klaff som fungerer som en enveis-ventil.

Aortastenose er en medfødt hjertedefekt der hoved-arterien i hjertet er innsnevret enten over-, under- eller ved aortaklaffen. Innsnevringen sees hos hund oftest under aortaklaffen og kalles da subvalvulær aortastenose (SAS). Stenosen fører til at hastigheten på blodstrømmen øker og dette vil skape en bilyd når man lytter på hjertet med stetoskop. Defekten er ofte tilstede fra fødselen av, men vil i mange tilfeller forverres i hundens første leveår. Det er forskjellige grader av aortastenose, og ved hjelp av hjertelytting og ultralydundersøkelse med Doppler vil man kunne bestemme alvorlighetsgrad.

Enkelte raser er predisponerte for aortastenose inkludert Boxer, Newfoundland, Golden Retriever, Schaefer, Rottweiler, Samoyed, Bouvier des Flandres, Grand Danois, Vorsther og Engelsk Bulldog. Hunder som har påvist aortastenose bør ikke brukes i avl. Avlshunder av raser som er predisponert for aortastenose kan undersøkes med ultralyd i forkant av avl for å utelukke sykdom. Denne undersøkelsen utføres av veterinærer med spesialkompetanse innen kardiologi. Ta kontakt med kennelklubben for en liste over godkjente veterinærer. 

Mange hunder kan leve fint med mild eller moderat grad av aortastenose. Hunder med alvorlig grad stenose vil ofte vise kliniske tegn som nedsatt utholdenhet, pustebesvær, tap av bevissthet eller i verste tilfelle plutselig død. Veterinærer som utfører hjerteundersøkelser vil kunne avgjøre om hunden vil kunne ha nytte av medisiner eller ikke.