Blodøre hos hund

Blodøre innebærer at hundens øreflipp svulmer opp grunnet en blodansamling mellom huden og ørebrusken. Dette oppstår oftest på grunn av at hunden rister mye på hodet slik at blodkarene sprekker og fyller ørelappen med blod.

De aller fleste hunder har en ørebetennelse med kløe som bakenforliggende årsak til at den har ristet på hodet.

Behandling

Det finnes en rekke ulike behandlinger for blodøre. I enkelte tilfeller tømmes den blodfylte øreflippen mens det i andre tilfeller er behov for en større operasjon. Man anser i dag at det er en fordel å vente noen dager før tømming eller annen behandling da det har vist seg at risikoen for tilbakefall da minsker. Øreflippen kan skrumpe inn og bli et såkalt ”blomkålsøre”, særlig dersom ingen behandling blir gjennomført.

Veterinæren undersøker hunden for å prøve å finne den bakenforliggende årsaken til at den rister på hodet. Behandling settes i gang dersom man finner årsaken.