Hvordan bli bloddonor?

Blodoverføring, eller blodtransfusjon kan i mange tilfeller redde et kjæledyrs liv. Behovet for blod kan oppstå akutt, for eksempel etter et traume der pasienten har blødd mye, etter en operasjon med stort blodtap, eller det kan være vis­ se sykdommer som gjør at dyret har behov for å få overført friskt blod. Avgjørelsen om hvorvidt en hund trenger en blodtransfusjon avgjøres etter målinger av blodprosenten (HCT) og etter evaluering av omfanget av et eventuelt blod­ tap. For å være donor er det visse krav som må oppfylles.

Hos hund gjelder følgende:

Hunden må være i god fysisk form og veie 24 kg eller mer. De må være fylt ett år, og ikke være eldre enn sju. Kjønn er ikke relevant, men tisper i løpetid kan ikke donere blod.

Hunden skal ikke ha påvist noen av følgende lidelser:

Bilyd på hjertet eller andre hjertelidelser, epilepsi eller andre typer anfall, kroniske lidelser, hjerteorm eller andre smitt­ somme sykdommer. Hunden skal ikke ha tatt noen form for medikamenter de siste 14 dagene, og den må ikke tidligere ha fått blodtransfusjon. I tillegg må den være fullvaksinert etter Mattilsynets ret­ ningslinjer, og også være vaksinert mot rabies. Alle vaksiner må være eldre enn fire uker, og hunden kan ikke ha donert blod de siste tre månedene.