Hvordan bli bloddonor?

Blodoverføring, eller blodtransfusjon kan i mange tilfeller redde et kjæledyrs liv. Behovet for blod kan oppstå akutt, for eksempel etter et traume der pasienten har blødd mye, etter en operasjon med stort blodtap, eller det kan være vis­ se sykdommer som gjør at dyret har behov for å få overført friskt blod. Avgjørelsen om hvorvidt en hund trenger en blodtransfusjon avgjøres etter målinger av blodprosenten (HCT) og etter evaluering av omfanget av et eventuelt blod­ tap. For å være donor er det visse krav som må oppfylles.

Hos hund gjelder følgende:

Hunden må:

I tillegg bør hunden være komfortabel og trygg på klinikken.

Hos katt gjelder følgende:

Katten må:

Det er også en fordel at katten har et rolig og stabilt temperament.