Cushing syndrom hos hund

Cushing er en ganske sjelden hormonsykdom som i hovedsak rammer middelaldrende til eldre hunder. En hund som har Cishungs syndrom, eller hyperadrenokortisisme, har unormalt høye nivåer av stresshormonet kosrtisol.

Symptomer

De vanligste symptomene er at hunden får økt drikkelyst og må tisse oftere. Hunden blir mer sulten en tidligere, og kan få slapp og stor buk. De legger ofte på seg, kan bli slappere enn før og pese mye. De kan også få hud og - pelsforandringer. 

Diagnose

Det finnes ikke en enkel test for å finne ut om hunden har Cushings syndrom, og symptomene er de samme som ved flere andre sykdommer. Man kan få mistanke ut fra symptomer sammen med resultater på blodprøve og urinprøve. Deretter må man gå videre med spesifikke tester for å finne ut om hunden har Cushing.

Behandling

Behandling avhenger av årsaken til at hunden har utviklet Cuskungs syndrom. Oftest prøver man med medisinsk behandling. Det finnes tabletter som reduserer kortisol-nivået, og mange fungerer bra på dette med tett oppfølging av dosering.

Dersom årsaken er en godartet svulst på hypofysen, kan operasjon også være aktuelt.

Prognose

Om sykdommen ikke behandles kan det gradvis bli mer alvorlig og gi komplikasjoner. Medisinsk behandling er stort sett effektivt, og ofte ser man rask forbedring av symptomer. Ved riktig dosering og god oppfølging kan hunden leve lenge med god livskvalitet.

Kontakt en veterinær

Om du synes disse symptomene stemmer for ditt dyr, anbefaler vi at du kontakter veterinær for en konsultasjon.

Finn en klinikk som kan hjelpe deg.