Dårlig appetitt hos hund

Det er viktig å skille mellom ekte appetittløshet, når hunden ikke vil spise, og når den ikke kan spise.

Spesielt hos små hunder er det ikke uvanlig med litt dårligere appetitt ved for eksempel fôr-bytte. En fremmed lukt, smak eller konsistens kan medføre at hunden ikke vil spise. Problemet blir løst ved gradvis tilvenning til ny mat eller ved å gå tilbake til det hunden spiste før.

En mer alvorlig appetittløshet, som har vart over lengre tid kan føre til nedgang i vekt og tap av muskulatur. Da er det viktig at den underliggende årsaken utredes.

Årsak

Balansen mellom metthetsfølelse og sult reguleres i flere ulike systemer, deriblant det sentrale nervesystemet og mage/tarmkanalen. Forstyrrelser i disse systemene kan forårsake at hunden mister appetitten.

Mulige årsaker til ekte appetittløshet er:

 

Mulige årsaker til at hunden ikke kan spise:

 

Diagnose

Både hundens anamnese og den kliniske undersøkelsen kan gi veterinæren viktige ledetråder for å skille mellom ekte appetittløshet og om hunden ikke kan spise. Siden appetittløshet er et lite spesifikt symptom og har mange tenkbare årsaker, baseres den videre utredningen på hva som kommer frem i anamnesen og av kliniske funn. Mulige diagnostiske metoder er blant annet tannrøntgen, røntgen av bryst eller bukhule, ultralyd, blodprøver, urinprøver, endoskopi og CT- eller MR- undersøkelse.

 

Behandling

Appetittløshet kommer oftest av en underliggende sykdom. Det er viktig å få stilt korrekt diagnose for å gi rett behandling.

Om appetittløsheten pågår over lengre tid kan det være nødvendig å legge dyret inn på et dyresykehus der kan man gi hunden intravenøs væske og sondemate den gjennom en slange som føres ned i magesekken. Hundene pleier å tolerere en slik sonde greit.

Prognosen kommer an på hva den underliggende årsaken til appetittløsheten er.