Direkteoppgjør med forsikringsselskap

Når dyresykehuset eller dyreklinikken får betalt kostnaden for en forsikret skade direkte fra forsikringsselskapet kalles det direkteoppgjør.

Et direkteoppgjør innebærer at dyreeieren bare betaler en fast og en bevegelig egenandel, samt øvrige kostnader som ikke omfattes av forsikringen, til dyresykehuset/dyreklinikken. I de tilfeller der dyresykehuset eller dyreklinikken har en direkteoppgjørsavtale med forsikringsselskapet, kan et direkteoppgjør ofte gjennomføres i forsikringsselskapets åpningstider.

Når det er aktuelt med et direkteoppgjør, sendes fakturabeløpet direkte til forsikringsselskapet for skadeoppgjør. Alle direkteoppgjør skjer via fax, telefon eller e-post til forsikringsselskapet som får en saksbehandler til å se på skaden og regne ut hvor stor kundens egenandel skal være. Deretter gir de dyresykehuset/dyreklinikken beskjed om hvor stor del av veterinærkostnadene de erstatter.

Forsikringsselskapet har rett til å nekte et direkteoppgjør. I disse tilfellene må dyreeieren betale hele summen for besøket på klinikken. Eier sender deretter kvitteringen og sykehistorien inn til forsikringsselskapet for vanlig skadeoppgjør.

En forutsetning for direkteoppgjør er at forsikringen er betalt. Man kan ikke foreta direkteoppgjør utenfor forsikringsselskapets åpningstider.