Fosterdiagnostikk på hund

Drektighet kan med sikkerhet fastslås ved hjelp av ultralyd tidligst 28 dager etter paring. Påliteligheten ved en positivt drektighetsdiagnose er høy.

Ultralydundersøkelse, som utføres i et tidligere stadium av drektigheten, gir et mer usikkert resultat. Årsaken til dette er at fosterblærer kan være vanskelig å se, men også at det forekommer fosterresorpsjon tidligere i drektigheten. Ved mistanke om uønsket drektighet gjør veterinæren en ultralydundersøkelse før man eventuelt gir abortfremkallende medisiner.

Det er vanskelig å fastslå et nøyaktig antall foster ved en ultralydundersøkelse. Dette skyldes at det ikke går an å få et bilde av alle fostrene samtidig og derfor kan man komme til å telle samme foster flere ganger.

Ved forløsningskomplikasjoner utføres ultralyd av fostrene for å vurdere deres tilstand, blant annet gjennom å kontrollere hjerteaktiviteten.

Fosterdiagnostikk med røntgen

For å få en oppfatning om antall foster og fosterstørrelse kan en røntgenundersøkelse utføres fra dag 45-50 i drektigheten. Da har fostrenes skjelett vanligvis begynt å forkalkes. Røntgen er da en sikrere måte enn ultralyd for å faststille antall foster.