ESBL - Antibiotikaresistente bakterier hos hund

I de senere år har forekomsten av intestinale bakterier bærende på såkalte ESBL-gener økt hos både dyr og mennesker. ESBL står for Extended Spectrum Betalactamase og bakterier med disse genene blir antibiotikaresistente.

ESBL - Antibiotikaresistente tarmbakterier hos hunder

I de senere år har forekomsten av intestinale bakterier bærende på såkalte ESBL-gener økt hos både dyr og mennesker. ESBL står for Extended Spectrum Betalactamase og bakterier med disse genene blir antibiotikaresistente.

Bakterier som bærer ESBL er resistente mot penicilliner, cephalosporiner og ofte også flere andre typer antibiotika. Dette betyr at hvis en slik bakterie forårsaker infeksjon, for eksempel i et sår eller i urinveier, blir infeksjonen vanskeligere å behandle med vanlige antibiotika. Et dyr eller menneske kan ha ESBL-bærende bakterier i tarmen uten å vite det, som en del av den vanlige tarmfloraen. Det er ofte først om / når bakterien forårsaker infeksjon som ikke går over til tross for antibiotikabehandling, at det blir klart at det dreier seg om resistent bakterie.

I andre land er produksjonsdyr et viktig reservoar for ESBL-bærende bakterier, men i Norden er situasjonen fortsatt gunstig. ESBL har i en viss grad vist seg i slaktekylling i Norge og sporadisk hos andre dyrearter, inkludert hunder.

I tillegg til at disse bakteriene, som utgjør en potensiell trussel mot den enkelte hundens helse, er det også en risiko for at mennesker som er i kontakt med hunden og dens avføring kan bli smittet. På samme måte kan en person som bærer bakterien være en smittefare for hunden.

Smitte

Den største risikofaktoren for at hunden skal få ESBL-bærende tarmbakterier, er antibiotikabehandling. De resistente bakteriene drar nytte av dette fordi de ikke-resistente bakteriene, som ellers konkurrerer om ernæring og rom, dør. Det har også blitt oppdaget at hunder i hundepansjonat og kenneler har økt risiko for å bli bærere. I tillegg til direkte eller indirekte kontakt med infiserte dyr, kan hunden også motta ESBL-bærende bakterier via fôret. I varmebehandlet fôr forekommer slike bakterier normalt ikke, med mindre fôret er blitt forurenset etterpå. På den andre siden har tarmbakterier blitt detektert med og uten ESBL gener i såkalt råfôr, som ikke er varmebehandlet.

Forebygging