Forgiftning hos hund

Det finnes mange potensielt giftige legemidler, planter/vekster og andre substanser som hunder kan støte på i sitt miljø. Hvis man mistenker at hunden har vært i kontakt med noe giftig bør man snarest kontakte veterinær.

Kontakt veterinær umiddelbart

Om du synes disse symptomene stemmer for ditt dyr, bør du kontakte veterinær umiddelbart.

Trykk her for nærmeste AniCura-klinikk med akuttvakt

Diagnose og behandling

I noen tilfeller er det spesielle tester som man kan bruke ved mistanke om forgiftning, men i de fleste tilfeller kreves det at man vet hva hunden har vært i kontakt med. Det er viktig å ta med eventuell emballasje eller planter/vekster til veterinæren.

For å minimere opptaket av det giftige stoffet kan man provosere frem brekning ved hjelp av legemidler. Dette er mest effektivt innenfor 30 minutter etter inntak av den giftige substansen. Stoffer som er etsende kan gi brannskader i spiserøret og man bør i slike tilfeller ikke fremkalle brekninger. 

OBS – Vi anbefaler ikke at man i hjemmet forsøker å fremkalle oppkast med/ved hjelp av salt siden dette kan føre til saltforgiftning hos hunden.

Medisinsk kull i tablettform eller suspensjon (flytende form) kan gis for å minimere opptaket av visse substanser via tarmen. Mange ganger er intravenøs væskebehandling effektivt for å filtrere ut substansen via nyrene. For visse substanser finnes det spesifikk motgift. 

Sjokolade

Sjokolade inneholder teobromin som har en stimulerende effekt på nervesystemet. Hunder er mye mer sensitive for teobromin enn hva mennesker er fordi de bryter ned teobromin langsommere. Hunder viser tegn på forgiftning ved lave doser, bare et par biter mørk sjokolade kan gjøre en mindre hund syk, men også lys sjokolade kan være skadelig i tilstrekkelig mengde. En hund med sjokoladeforgiftning får symptomer som økt kroppstemperatur, kramper, ustøhet, oppkast, diare samt økt hjertefrekvens med arytmier.

Behandlingen består i å fremkalle oppkast hos hunden samt gi kulltabletter gjentatte ganger. Ved rask hjerterytme kan hjertemedisin kreves. Ved problemer som oppkast trengs medisiner som beskytter magen og tarmen. Det finnes ingen motgift.

Xylitol

Xylitol finnes som søtningsmiddel i mange produkter og er giftig for hund. Xylotolinntak gir en senking av blodsukkeret som kan være potensielt dødelig for en hund hvis det ikke oppdages i tide. Så lite som tre tyggegummier kan gi en hund på 10 kg forgiftningssymptomer. Xylitol gir også leverskader.

Symptomer på forgiftning kommer ca. 1 time etter inntak og viser seg som oppkast, trøtthet, ustøhet og kramper. Diagnose stilles ved kunnskap om inntak samt blodprøver. På dyresykehuset behandles hunden med fremkalling av brekninger samt sukkerinjeksjoner. I de tilfeller hunden har fått leverskade trengs oftest mer avansert pleie, iblant med blodoverføring.

Rottegift

Rottegift inneholder stoff som forhindrer blodets evne til å koagulere. Det tar noen dager etter inntak til man ser symptomer på forgiftning. Hunden kan begynne å blø spontant fra nesen, kaste opp blod, ha blodig diare samt blø fra slimhinner i munnen. Diagnose stilles med blodprøver samt kunnskap om inntak. Behandling hvis hunden kommer tidlig inn (noen timer etter inntak) består i å fremkalle brekning samt gi kulltabletter. Hunden behandles med K-vitamininjeksjoner eller –tabletter for å tilbakestille koaguleringsevnen til blodet. I livstruende tilstand kan blodoverføring kreves.

Rottegiften alfakloralose forårsaker bevisstløshet, arytmier og nevrologiske symptomer. Siden midlet ikke har noen motgift, gis det såkalt symptomatisk behandling, altså støttebehandling mot de forskjellige kliniske symptomene som oppstår.

Legemiddel

Legemidler som ikke er bestemt for hunder eller som gis i for høye doseringer kan forårsake alvorlige symptomer, som varierer avhengig av hvilket preparat som har blitt fortært. Hunder skal aldri gis legemidler for mennesker om det ikke har blitt utskrevet av en veterinær.                             

Sopp

Giftige sopper kan gi forgiftningssymptomer hos hunder akkurat som hos mennesker. Avhengig av hvilken sopp de er snakk om kan symptomene variere fra lette mage- og tarmsmerter til mer alvorlige symptomer i form av for eksempel leversvikt eller nevrologiske lidelser, og i enkelte tilfeller forårsake dødsfall.  

 

Kontakt veterinær umiddelbart

Dette er en akutt tilstand. Vi anbefaler at du oppsøker veterinær umiddelbart for å få behandling.

Finn en klinikk som kan hjelpe deg.