Forkjølelse og hoste hos hund

Akkurat som hos oss mennesker, kan hunder få forkjølelsesliknende symptomer med varierende grad av besvær fra øvre luftveier som f.eks hoste eller harking. Når hunden har en typisk ”bjeffende” hoste der det høres ut som om at den har satt noe i halsen, kalles dette ofte kennelhoste.

Mildere symptomer på øvre luftveisinfeksjon observeres i blant hos hunder i form av mild hoste eller økt mengde klar neseflod og nysing. Dersom hunden er voksen og i utgangspunktet frisk, har normal appetitt og drikkelyst og gjør fra seg normalt, holder det som regel at hunden får hvile og at man kontrollerer kroppstemperaturen jevnlig. Dersom hunden blir dårligere eller om den ikke blir bedre i løpet av noen dager, er det anbefalt å kontakte veterinær. Valper er mer følsomme og har større risiko for at allmentilstanden påvirkes eller at det utvikles en sekundærinfeksjon. Veterinær bør derfor kontaktes så fort det oppstår symptomer på forkjølelse eller annen sykdom hos valper. Det samme gjelder for eldre hunder eller hunder som har en kronisk sykdom, som f.eks hjertelidelse.

Kennelhoste kan forsårsakes av flere forskjellige bakterier og virus som gir betennelse i luftrøret til hunden. De fleste hunder i Norge vaksineres årlig mot kennelhoste. Selv om hunden er vaksinert kan den risikere å få kennelhoste, men det blir da en mye mildere og kortvarig sykdom. Hos uvaksinerte hunder kan problemene ofte pågå i flere uker. 

I en del tilfeller kan andre sykdommer gi symptomer som likner de beskrevet over:

Diagnostikk og behandling

Diagnose stilles gjennom en klinisk undersøkelse og, avhengig av symptombildet, blodprøver, ultralyd, røntgen eller andre utredninger. Behandlingen som velges avhenger av den underliggende årsaken.

Avvent

Det som beskrives i teksten går vanligvis over innen 24 - 48 timer. Om problemene vedvarer etter 72 timer, anbefaler vi at du kontakter veterinær.

Finn en klinikk som kan hjelpe deg.