Kjemisk kastrering av hannhund

Ved kjemisk kastrering, eller medisinsk kastrering som det også kalles, føres et hormonimplantat inn under huden. Implantatet virker ved å undertrykke testiklenes aktivitet.

Hundens testikler minsker kraftig i størrelse og holder seg små så lenge effekten av implantatet finnes i kroppen. Når testiklene begynner å vokse igjen, betyr det at effekten er på vei til å forsvinne ut av kroppen.

Behandling med hormoner tar først og fremst sikte på å undersøke om uønsket adferd hos hannhund forsvinner. Om hunden viser positivt resultat av hormonbehandlingen, fungerer vanligvis også en tradisjonell kastrasjon mot problemene. Kjemisk kastrering regnes som doping i flere land, og hannhunden må gjennomgå en karenstid før han får stilles ut eller konkurrere. Sjekk hvilke regler som gjelder der du skal stille!

Implantatet finnes i to styrker. Den laveste styrken har effekt minst ett halvt år (hos mindre hunder noe lengre), mens den høyeste styrken virker i ca. ett år. Første gangen implantatet prøves ut på hunden velges vanligvis den med lavest virkningstid for å prøve ut hvilken effekt en kastrasjon vil ha på individet. Til forskjell fra kirurgisk kastrering er kjemisk kastrering en reversibel prosess. Det tar ca. seks uker for implantatet å gi full effekt på kjønnsdriften og befruktningsevnen, så behandlende hunder bør fortsatt holdes separert fra tisper i løpetid i denne perioden. Ved gjentatt behandling innen angitt tid, har legemiddelet umiddelbar effekt.

Uønskede bivirkninger

Hos en del hunder sees en lokal reaksjon ved injeksjonsstedet, i form av forbigående hevelse eller mild betennelse i underhuden. Som ved kirurgisk kastrering kan hunden ha en økt tendens til å gå opp i vekt samt i sjeldne tilfeller få forandret pelskvalitet eller urininkontinens. Det siste er svært sjeldent. Implantatet kan innledningsvis føre til at kroppens produksjon av testosteron øker, til det etter noen uker forsvinner. Dette innebærer at hunden under de første ukene kan bli mer påvirket av sitt testosteron, men dette anses for å være uvanlig.