Kjemisk kastrering av tispe

Kjemisk kastrering av tispe har som formål å kontrollere løpetider, ved å utsette denne i en kortere eller lengre periode. Tispen kan få hormoner for å utsette eller eliminere den naturlige løpetidssyklusen. Løpetiden uteblir og tispen kan i denne perioden ikke bli drektig.

Den første behandlingen gis i anøstrus (hvileperioden mellom løpetidene) og helst etter tispens andre løpetid. Langvarig hormonbehandling kan medføre risiko for sykdommer som livmorbetennelse og/eller jursvulster (avhengig av preparat). I motsetning til kastrering er kjemisk kastrering en reversibel prosess. En tispe kan altså brukes i avl etter en avsluttet kjemisk kastrering.

Det finnes et alternativt preparat på markedet som ikke har de samme bivirkninger som omtalt over. Da dette foreløpig er såkalt "off label" bruk (dvs ikke registrert bruk) til tispe vil det ikke bli beskrevet her, men du er velkommen til å spørre din veterinær om dette.

Kjemisk kastrering regnes som doping i henhold til NKKs regelverk. Tisper som har fått fått en slik  p-sprøyte har i utgangspunktet 6 mnd karenstid, se NKK sitt regelverk.