Nesemidd på hund

Nesemidd er en parasitt som lever i hundens nesehule og bihuler. Det ble gjort en undersøkelse på 90-tallet på hunder som ble obdusert, der ble det funnet at 21% av hunder hadde denne midden. Frekvensen i dag er ukjent, men den kan ha minsket med den økende bruken av parasittmiddel.

Parasitten er lysegul og 1-1,5 mm lang. Det er enda uklart nøyaktig hvordan smittespredningen skjer, men mest sannsynlig er det gjennom både direkte og indirekte kontakt ettersom parasitten kan leve relativt lenge uten verten så lenge den har et fuktig miljø. I et tørt miljø vil parasitten dø ila ett døgn.

Symptomer

De fleste hunder med nesemidd har ingen symptomer. Dersom symptomer opptrer er det gjerne i form av fnysing, nysing, ”innovernysing”, økt neseflod og kløe mot hodet. Eiere til jakt- eller brukshunder kan ofte merke at hunden har en nedsatt lukteevne.

Symptomer på nesemidd er ikke helt spesifikke og liknende symptomer  kan ses ved f.eks hals- og luftveisinfeksjoner.

Diagnose

Det er vanskelig å stille diagnosen nesemidd. Tidligere la man hunden i narkose og spylte nesehulen for så å inspisere væsken som kom ut under lupen. Ettersom parasittene er vanskelige å finne, pleier man i dag å behandle ut ifra symptombildet.

Behandling

Behandlingen består av antiparasittære midler som har effekt mot denne parasitten. Det er riktignok ikke helt klarlagt i hvilken grad det er nødvendig å behandle mot nesemidd.