Urinprøve hos hund

I blant kan hunder ha et problem med urineringen. Problemet kan f eks være at de tisser uvanlig mye, at det virker som om at de har vondt når de tisser og/eller at de har blod i urinen. En urinprøve er da nødvendig for å utrede en eventuell sykdom og som hjelp for å stille riktig diagnose.

Hvordan gjøres det?

Ved urinprøvetakning hos hund kan man bruke et brett, en skål eller et glass. Det er viktig å rengjøre vulva eller forhuden før en slik prøve. Beholderen føres inn under hunden når den skal tisse. I blant kan dette forstyrre hunden slik at den slutter å tisse, men som regel går det bra. Hos veterinæren kan man ta en urinprøve rett fra blæren (cystocentese) for å få en steril urinprøve. Veterinæren stikker da en tynn nål gjennom bukveggen og inn i urinblæren slik at en liten mengde urin kan suges ut. Denne prosedyren er relativt rask og som regel viser hunden ingen tegn til smerte. På hannhunder er det også enkelt å legge inn urinkateter for å få en prøve direkte fra blæren, de fleste hunder reagerer ikke på dette og trenger ingen bedøvelse. 

Urinen

Dersom urinprøven tas før veterinærbesøket kan den oppbevares i et rent glass eller liknende med lokk i kjøleskapet. Når den står kaldt vil ikke bakteriene formere seg like lett. Prøven tas med til veterinæren og bør ikke være eldre enn tre timer, men helst skal den være helt fersk når den undersøkes. 

Ulike analyser

Urinprøven kan analyseres på flere måter. I blant brukes det spesielle testremser, såkalte urinsticks, som dyppes i urinen. Disse kan man lese av direkte og eieren får oftest svaret underveis i besøket. I blant er det behov for ytterligere analyser eller bakteriedyrkning av urinprøven. Det kan ta noen dager og opp til en uke før disse analysesvarene er klare. For å undersøke urinens innhold av celler, saltkrystaller eller andre produkter, kan urinen sentrifugeres. Innholdet som samles på bunnen av røret, det såkalte sedimentet, studeres så i mikroskopet. Dyrkning innebærer at en liten mengde urin fordeles på ulike næringssubstrat som så settes i et varmeskap i ett til to døgn. Dersom det finnes bakterier i urinen, øker de i mengde og blir dermed mulig å påvise og undersøke ytterligere.

 

Her kan du lese mer om urinveisproblemer hos hund.