allergi katt

Allergi hos katt

Allergi innebærer at kroppen sitt immunforsvar reagerer på såkalte allergener som er komponenter i miljøet (atopiker) og/eller proteiner i fôret (fôrallergiker). Katter kan også utvikle kontaktallergi.

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å påvise hva katten er allergisk mot. Alle tilfeller gir en hypersensitivitetsreaksjon, det vil si at immunforsvaret reagerer unormalt kraftig og slipper ut mange betennelsesceller i kontakt med allergenene. Dette skaper ofte problemer for katten i form av hudproblematikk (kløe, hårtap, hudbetennelser med mer), men kan også gi mage-tarmproblemer.

Dersom din katt viser symptomer på allergi, kan du kontakte veterinær som vil kunne kartlegge hva slags underliggende allergi som foreligger med en allergitest. På den måten kan en med størrre sannsynlighet holde katten symtomfri ved å unngå allergener som katten reagerer på.

Allergikere krever ofte livslang oppfølging for å minimalisere symptomer på allergi, hvor forebyggende behandling er viktig.

Symptomer

Allergi hos katt gir oftest hudproblematikk, men kan også gi mage-tarmproblemer. Det vanligste symptomet på allergi hos katt er at de slikker seg selv overdrevent mye, ofte slikker de bort pelsen på mage og lår. De kan også få sår rundt nakke, hals og ansikt, eventuelt på slimhinner i munnen. Andre har kun litt diare en gang i blant. En katt med allergi kan ha et eller flere av nevnte symptomer, avhengig av grad og type allergi, men felles er at de oftest er plagsomme for katten.

Diagnose

Det kreves en systematisk utredning / allergitest av katten for å stille diagnosen og kartlegge hvilken type allergi som foreligger. Veterinæren vurderer symtombildet, når og hvordan disse oppstod. Ut i fra dette vil veterinæren legge en plan for videre diagnostisering alt ettersom hva som mistenkes av type allergi. Det vil alltid utelukkes andre kløende årsaker som parasitter og/eller en enkelt forekommende hudinfeksjon.

Oftest er første skritt å utelukke at katten har fôrallergi. Dette gjøres gjennom å la katten spise en såkalt eliminasjonsdiett  i minimum åtte uker. Eliminasjonsdietten er enten hjemmelaget mat med helt nye proteiner som katten aldri tidligere har spist eller et hypoallergent fôr med hydrolyserte proteiner som er laget så små at immunforsvaret ikke gjenkjenner dem. Sistenevnte er et spesialfôr som kan kjøpes hos veterinæren. Det er viktig at katten ikke får noe annet utenom dietten.

Målet med eliminasjonsdietten er at hud og/eller mage-tarmproblemer skal helbredes samt avdekke en eventuell fôrallergi og hvilke proteiner det er katten ikke tåler. For å vite sikkert at reduksjon av symptomer på allergi skyldes en reel fôrallergi og ikke på grunn av eventuell medisinsk behandling som ofte gjøres paralellt med eliminasjonsdietten, utføres en provokasjonstest etter 8-10 uker. Provokasjonstesten utføres systematisk gjennom å presentere ulike proteinkilder med jevne mellomrom,  eventuelt gi tidligere fôring til katten. Dersom det foreligger fôrallergi, vil katten oftest få en allergisk reaksjon få dager etter matinntak.

Om fôrallergi ikke kan påvises, vil det være naturlig å teste videre for eventuell allergi mot komponenter i miljøet (atopiker). Det taes en blodprøve og/eller en ”prikketest” i huden som vil avdekke atopisk allergi, enten i form av høyt nivå av betennelsesceller i blodet eller ved en allergisk reaksjon etter prikkestesten.
Målet er å påvise eventuell atopisk allergi og hvilke allergener det er katten ikke tåler.

Når det er bestemt hvilken type allergi som foreligger og hvilke spesifikke allergener det er katten ikke tåler, kan en på den måten unngå disse for å redusere symptomer på allergi.

Behandling

Behandlingen tilpasses hver enkelt katt på grunnlag av type allergi, grad av symtomer samt dyreeieren sine muligheter for å gjennomføre behandlingsregimet.

Det er viktig å forsøke og unngå allergener katten ikke tåler, spesielt om det er bestemte proteinkilder eller noe som kan endres i miljøet. Det vil også være aktuelt med medisinsk behandling både systemisk og overflatisk i korte perioder, hos enkelte individer kan det være nødvendig med jevnlig forebyggende behandling og/eller allergimedisiner gjennom livet.

Tilskudd av omega - 3/6 fettsyrer er et viktig supplement til den medisinske og forebyggende behandlingen hos allergikere ettersom hudbarrieren deres er dårligere og fettsyrene vil være med på å gjenoppbygge denne. I tillegg har fettsyrer en viss kløedempende effekt da de generelt reduserer inflammasjon i kroppen. Mange katter synes det også smaker godt.

Prognose

De aller fleste allergiske katter fungerer bra med rett behandling. Det som ikke må glemmes er at allergi er en livslang sykdom og mange ganger er det avgjørende med et tett samarbeid og bra dialog med den behandlende veterinæren for at katten skal få best mulig resultat av behandlingen.

Dyreeieren sitt ansvar er å følge planen som er gitt av veterinæren, samt alltid søke hjelp om symptomene forverres eller kløen ikke lindres tilstrekkelig.

Kontakt en veterinær

Om du synes disse symptomene stemmer for ditt dyr, anbefaler vi at du kontakter veterinær for en konsultasjon.

Finn en klinikk som kan hjelpe deg.