Amputasjon på katt

Det finnes noen tilfeller kan man ikke reparere en skade på en tilfredsstillende måte. Da kan amputasjon, det vil si at en del av et ben, en tå, en haletupp eller en annen kroppsdel opereres bort, være den beste behandlingen.

Når en liten katt får amputert for eksempel en tå eller en del av halen kan den ofte klare seg like bra uten den bortopererte delen, men før en beslutning blir tatt om en større amputasjon, som for eksempel et helt ben, blir det gjort en vurdering av rehabilitering og prognoser for restitusjon. Særlig hvis det er en katt av større rase. Kreft eller skader etter traume kan være grunner til at man vurderer å fjerne hele benet på en katt.