Hudinfeksjon hos katt

Infeksjoner i huden er ofte forbundet med parasitter, bakterier eller sopp, og mer sjelden med virus.

Det er svært uvanlig for voksne og ellers friske katter å få hudinfeksjoner. Det er vanligvis en underliggende årsak til at katten blir syk, og med mindre denne er identifisert og behandlet, kan det være vanskelig å overvinne hudproblemene.

Årsak

En katts hud kan bli angrepet av ulike mikroorganismer som ringorm, øremidd, lopper og lus, eller i sjeldne tilfeller visse virussykdommer. Hudinfeksjoner kan også være assosiert med bakterier og sopp. Avhengig av hva som banet vei for infeksjonen, kan det dreie seg om bakterier fra munnhulen (spesielt i forbindelse med kattebitt - les mer her) eller normale hudbakterier eller sopp som av en eller annen grunn har økt i antall og forårsaket infeksjonen. I det sistnevnte tilfellet bør man vurdere hvorvidt katten har en underliggende sensitivitet som banet vei for infeksjonen.

Symptom

Tidlige tegn på hudinfeksjon med bakterier er røde prikker av varierende størrelse, som noen ganger er gulaktige i midten. Senere i prosessen, og ved infeksjon med ringorm, kan hårtap oppdages. Ved virussykdommer kan mer spesifikke hudforandringer av ulike slag bli tydelige, avhengig av hvilket virus som er involvert. Katter med hudinfeksjon kan ha moderat til alvorlig kløe, som også forårsaker hårtap og at håret knekker.

Diagnose

Symptomene på hudinfeksjon og betennelse i huden er ofte uspesifikke, og det er vanskelig å bestemme hva som har forårsaket tilstanden bare ved å gjøre en vanlig klinisk undersøkelse av katten. Veterinæren bruker som regel derfor å ta prøver fra huden til undersøkelser med et mikroskop og / eller gjøre en dyrkning. I noen tilfeller vil det være nødvendig å fortsette med videre undersøkelser, som for eksempel ulike blodprøver.

Behandling

For katter med ukomplisert, avgrenset infeksjon i huden holder det som regel med rengjøring av området, eventuelt i kombinasjon med lokal eller generell behandling med kortison. Katter må som regel ha en krage, ettersom de gjerne vil slikke på det irriterte området, noe som hindrer helbredelsen. Det kan ta tid å få infeksjonen fullstendig helbredet og veterinæren vil vanligvis at katten kommer inn til ett eller flere kontrollbesøk før behandlingen avsluttes.

Kontakt en veterinær

Om du synes disse symptomene stemmer for ditt dyr, anbefaler vi at du kontakter veterinær for en konsultasjon.

Finn en klinikk som kan hjelpe deg.