AniCura Fana Dyreklinikk er en av de tre sertifiserte klinikkene i Bergen. Moderne utstyr, kvalititetssikring, videreutdanning og høy kompetanse blant kriteriene som har gitt oss DNV-sertifisering.

DNVEn DNV-sertifisert klinikk får regelmessig tilsyn av Tilsynsutvalget for Dyreklinikker, og må vise kontinuerlig vilje og evne til å tilpasse seg nye kvalitetskrav for å beholde en slik sertifisering. Kravene til DNV-sertifisering gjelder både kompetanse, bygning og utstyr samt krav til kvalitetssikringssystemer.

Sertifiseringen er et garantibevis til dyr og eiere om at klinikken holder høy standard på helsetilbudet til pasientene.

For å bli sertifisert av Den norske veterinærforening må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer, dyrepleiere og assistenter. Vi har gått gjennom denne sertifiseringsprosessen som et ledd i å nå vår målsetning om å kunne tilby våre pasienter og eiere best mulig veterinærbehandling og service.

Les mer om klinikksertifiseringing og se liste over andre kvalitetsgodkjente dyreklinikker på Den Norske Veterinærforenings nettsider.