Om dyreklinikken vår

Vi er 4 veterinærer og 6 dyrepleiere som behandler hund og katt. Vi driver en solid allmennpraksis og vil gjerne følge ditt dyr gjennom livets faser gjennom forebyggende helsearbeid som vaksiner og helsekontroller og ved sykdom og skader.

Vi gjør ultralydundersøkelser, tannbehandling, kirurgi og noe ortopedi.

Follo Dyreklinikk ble startet i 1992. I desember 2015 ble vi en del av AniCura-familien av europeiske dyreklinikker, noe som gir oss enda bedre tilgang til et godt og stort faglig fellesskap, store muligheter for henvisning til spesialister, og intern etterutdanning. Vi har lang erfaring som allmmenpraksis, og følger gjerne ditt dyr fra valp til senior!

Her har vi egnede lokaler med topp moderne utstyr, stor parkeringsplass til våre kunder og luftehage til våre firbente pasienter.

Follo Dyreklinkk ble startet i 1992 av veterinær Harald Small. Klinikken åpnet i Åsenveien 3, og i år 2000 flyttet vi inn i nye lokaler i Åsenveien 14 i Ski sentrum. I desember 2015 ble vi en del av AniCura-familien av europeiske dyreklinikker, noe som gir oss enda bedre tilgang til et godt og stort faglig fellesskap, store muligheter for henvisning til faglig dyktige kolleger, og intern etterutdanning.

AniCura Follo Dyreklinikk har utviklet seg med årene og i dag er det 4 veterinærer, 6 dyrepleiere og en klinikkassistent som arbeider fast på klinikken. Vi kan også fortelle at vi i 2009 ble en dyreklinikk godkjent av Den norske veterinærforening. Godkjenningen er et garantibevis til dyr og eiere om at klinikken holder høy standard på helsetilbudet til pasientene. For å bli godkjent av Den norske veterinærforeningen må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer og dyrepleiere, og ha en fungerende internkontroll. Du kan lese mer om denne ordningen på http://www.vetnett.no/klinikksertifisering-klinikkgodkjenning