Veterinær

64911111

Ellen har jobbet med smådyrpraksis helt siden hun ble uteksaminert fra NVH i 1991. De første seks årene i kombinert stor- og smådyrpraksis, på en aktiv klinikk med stor vekt på smådyrmedisin. Siden 1998 har hun jobbet på heltid med hund og katt i Oslo-området, først ved Groruddalen Dyreklinikk i 10 år, og siden 2007 her på AniCura Follo Dyreklinikk.

På klinikken er Ellen en allsidig almenpraktiker, med mangeårig interesse for og kursing innen ultralydundersøkelse av buk og hjerte, samt indremedisin. Hun gjør også endel bløtvevskirurgi. Hun er også HMS-ansvarlig/verneombud, IT-støttekontakt og har ansvaret for at klinikken er sertifisert av Den norske veterinærforening.

Ellen har ellers vært styremedlem i Smådyrpraktiserende veterinærers forening, og i Den norske Veterinærforenings forhandlingsutvalg for ansatte medlemmer DNV-A. 

Hjemme hos Ellen har det bodd storpudler i mange år. En av dem hadde epilepsi gjennom flere år. Nå har hun to storpudler, Lucy (født i 2009) og Lyra (født i 2017), som liker å gå lange turer i skog og mark. 

Utdanning

Utdannet ved Norges Veterinærhøgskole, 1991

Spesialfelt

Almenpraksis, indremedisin, ultralyd