Toggle menu

Ellen Eide Kjellman


[Missing text '/unitinformation/phone/' for 'Norwegian']: 64911111

Klinikkveterinær, IT-ansvarlig, TUD-ansvarlig, HMS-ansvarlig

Utdanning

Utdannet ved Norges Veterinærhøgskole, 1991

Spesialfelt

Almenpraksis, indremedisin, ultralyd

Ellen har jobbet med smådyrpraksis helt siden hun ble uteksaminert fra NVH i 1991. De første seks årene i kombinert stor- og smådyrpraksis, på en aktiv klinikk med stor vekt på smådyrmedisin. Det å kjøre stordyrpraksis "på bygda" har vært en god og nyttig erfaring. Siden 1998 har hun lagt stordyrpraksisen vekk, og har nå jobbet på heltid med hund og katt og noe kanin og gnagere i Oslo-området i mange år, først ved Groruddalen Dyreklinikk i 10 år, og siden 2007 her på AniCura Follo Dyreklinikk.

På klinikken er Ellen en allsidig almenpraktiker, med mangeårig interesse for og kursing innen ultralydundersøkelse av buk og hjerte, samt indremedisin. Hun gjør også endel bløtvevskirurgi. Hun er også HMS-ansvarlig/verneombud, IT-støttekontakt og har ansvaret for at klinikken er sertifisert av Den norske veterinærforening.

Ellen har ellers vært styremedlem i Smådyrpraktiserende veterinærers forening, og i Den norske Veterinærforenings forhandlingsutvalg for ansatte medlemmer DNV-A. 

hjemme hos Ellen har det bodd storpudler i mange år. En av dem hadde epilepsi gjennom flere år. Nå har hun en storpuddel, Lucy, født i 2009, som liker å gå lange turer i skog og mark.