Veterinærstudent, begynner i fast jobb sommeren 2022