Toggle menu

Harald Small


[Missing text '/unitinformation/phone/' for 'Norwegian']: 64911111

[Missing text '/general/email/' for 'Norwegian']: follo@anicura.no

Veterinær og daglig leder, Spesialist i smådyrsykdommer, hund og katt.

Utdanning

Norges veterinærhøgskole, uteksaminert i 1985

Spesialfelt

Ortopedi, halthetsutredninger, reproduksjon

Harald Small er spesialist i hunden og kattens sykdommer etter eksamen i 2008. Han jobbet først i kombinert praksis i Flatanger noen år, avtjente militærtjenesten som veterinær i Hærens forsyningskommando, var avdelingsveterinær i Nedre Romerike kjøtt- og næringsmiddelkontroll 1988-1989, og gikk over til kun smådyrpraksis ved Groruddalen Dyreklinikk i 1989. I 1992 startet han egen klinisk praksis i Ski kommune ved Follo Dyreklinikk. Fra desember 2015 har han vært ansatt i ved AniCura Follo Dyreklinikk som klinikkveterinær, kirurg og daglig leder. 

Han har vært styremedlem i Dyrebeskyttelsen Norge siden 2010, Oslo og Akershus veterinærforening siden 2012 og medlem av Tilsynsutvalget for Dyreklinikker siden 2012. 

Harald er en ivrig mosjonist med vekt på vinteridretter.