Hunder og katter som trenger pass må id-merkes. Vi anbefaler ID-merking av flere grunner, blant annet som hjelp for eiere å finne igjen en hund eller katt som har forsvunnet.

Follo

Åsenveien 14 1400 Ski
Få veibeskrivelse 64 91 11 11

Det er krav om ID-merking av hunder og katter som skal reise til et annet EU-land. Det samme gjelder hunder som skal ta HD/AD-røntgen eller øyelyses. Den vanligste metoden innen ID-merking som brukes i Norge i dag er merking med mikrochip, men noen praktiserer fremdeles metoden med en tatovering i venstre øre på katter. Dette er ikke lenger regnet som gyldig id-merking av hund.  

Chipmerking

Merking med en mikrochip gjøres på hunder og blir stadig vanligere på katter. Mikrochipen injiseres under huden mellom skulderbladene på katten eller hunden, og kan gjøres mens dyret er våkent. Det kjennes omtrent som stikket fra en vaksinesprøyte. Chipmerking kan utføres fra seks ukers alder og katten eller hunden kan deretter identifiseres hele livet. Hver chip har et unikt id-nummer som registreres i en database tilhørende organisasjonen Dyreidentitet, og er søkbart. Eier må selv sørge for å holde informasjonen der oppdatert, og adresseforandringer og nytt telefonnummer må meldes inn til Dyreidentitet. 

For å kunne se id-nummeret på en hund eller katt som er chipmerket kreves det en spesiell avleser som politiet, veterinæren og dyrebeskyttelser og lignende har.

Tangmerking

Tangmerking eller tatovering har vært den vanligste id-merkingsmetoden for katter i Norge. Merkingen gjøres vanligvis i venstre øre og ser ut som en tatovering når den har tørket. For å id-merke med tang (tatoveres) må katten være sedert (få beroligende medisin), eller aller helst i narkose. Det skjer ofte i forbindelse med kastrering, når katten likevel skal i narkose. Katter merkes etter en tilfeldig nummer- og tallkombinasjon oftest bestående av 4-5 tegn. Tatoveringen leses innenfra øret og ut.

Fordeler og ulemper

Fordelen med tatovering med tang er at alle kan lese av nummeret i øret og med hjelp av dette finne eieren. Ulempen er at man må gi beroligende til katten ved merking. Det er vanlig at katten ID-merkes i forbindelse med kastrering når den er i narkose. Noen ganger kan tatoveringen bli utydelig og vanskelig å lese med tiden.

Fordeler med chipmerking er at det kan utføres på unge individer som er våkne. Ulempen er at man ikke kan se på katten om den er chipmerket og uten avleser kan ikke ID-nummeret leses av. En mikrochip kan med tiden forflytte seg under huden, til en annen plass på kattens kropp. Dette kan gjøre chipen litt vanskelig å finne.

Det aller beste er å velge begge merkingstyper. Med både en tatovering og et chipnummer skal det mye til for at katten ikke skal bli identifisert. Husk å oppdatere registeret med det nye ID-nummeret om det blir komplettert med en chip eller en tatovering.