Toggle menu

Ernæring


Det er viktig med riktig mat til riktig individ. Kjæledyr har behov for å bli aktivisert og leve i et miljø som er tilpasset dyrearten. Dyrets rase, alder og aktivitetsnivå har betydning for hvor mye mat den trenger for å være i normalt hold, det vil si verken for tykk eller tynn.

Kostrådgivning

For å tilgodese kattens og hundens alle næringsbehov må dagsrasjonen av mat inneholde en mengde ulike næringsstoffer både i riktige proposjoner og i riktig mengde. Husk også at ditt dyr har ulike behov avhengig av hvilket stadie i livet dyret befinner seg. Spesielle behov kan oppstå på grunn av sykdom eller vanskeligheter med å ta til seg spesielle næringsstoffer. Også faktorer som dyrets aktivitetsnivå, størrelse, rase og alder spiller inn ved valg av fôr. Hos AniCura har vi flere dyrepleiere og veterinærer som har økt kompetanse innen ernæring og hjelper deg med glede for å finne riktig fôr til akkurat din hund eller katt.  

Vektreduksjonsprogram

Overvekt og fedme anses å være en like vanlig folkesykdom hos hund og katt som hos mennesker. Overvekt kan forårsake følgesykdommer som diabetes og leddsykdommer. Risikoen for noen av disse lidelsene vil minske etter hvert som dyret kommer ned i riktig vekt. Hos AniCura tilbyr vi vektreduksjonsprogram for hund og katt som kan hjelpe deg som dyreeier med tips og råd om hvordan du kan redusere ditt dyrs vekt.