Toggle menu

Forgiftninger


Avocado

Avocado og alle produkter fra avocadoplanten er giftig for mange dyr, deriblant hund, kanin, marsvin, rotter og fugl. Avocado inneholder et giftstoff, persin, som kan føre til skader på hjertemuskulatur, lungevev og andre vev i kroppen.

Symptomer kan oppstå 24–48 timer etter inntak. De kan vise seg ved slapphet, pustevansker, væskeansamlinger i ulike vev, hoste og i verste fall død.

Innholdet av persin varierer veldig mellom forskjellige sorter av avocado. Men en mengde på ca 60–100 mg/kg kroppsvekt kan gi kliniske tegn.

Hvis kjæledyret ditt opplever noen av disse symptomene etter å ha spist avocado, eller produkter som inneholder avocado (f.eks. guacamole), ta kontakt med veterinær med en gang.

Druer/Rosiner

Inntak av druer og rosiner har i de siste årene vært vist å være årsaken til utvikling av akutt nyresvikt hos enkelte hunder. Virkningsmekanismen bak den toksiske effekten på nyrene er ikke kjent.

Symptomer på forgiftning kommer oftest innen 24 timer etter inntak. Oppkast er som regel det første symptomet, mens diaré, anoreksi, magesmerter, slapphet, økt drikkelyst og nedsatt/ingen urinering er symptomer som påfølger få timer til få dager i etterkant av inntak.

Foreløpig vet man ikke helt eksakt hvor mye som kan spises før symptomer på forgiftning kan forekomme. Rosiner har gitt nyresvikt ved inntak fra 2,8 g/kg, mens druer har gitt samme lidelse ved inntak av 19,6 g/kg kroppsvekt. Vekten av 10 rosiner er ca 4,8 g, mens én enkelt drue veier ca 4-8 g.

Ut ifra disse opplysningene ansees alle inntak som potensielt giftige og vi anbefaler derfor å ta kontakt med veterinær for behandling, råd og oppfølging ved slike tilfeller.

Etylenglykol

Etylenglykol er en fargeløs, luktfri væske med søt smak som finnes i frostvæske, bremsevæske, maling, poleringsmidler, kosmetikk o.l. Etylenglykol er ikke giftig i seg selv, men det er stoffer som blir dannet i kroppen etter inntak som er giftige og fører til store skader på spesielt nyrer. Alle dyr er utsatt for etylenglykol forgiftning, men det er mest vanlig hos hunder og katter.

Tidlige symptomer kan være oppkast, økt tørstfølelse, økt urinering og nevrologiske symptomer (sløvhet, snubling, nedsatte reflekser o.l.)

En dose på ca 4,4 ml etylenglykol/kg er dødelig for hund dersom den ikke behandles. Mens det for katt er ca 0,9 ml/kg. Dvs. at en hund må ofte velge å drikke det, mens en katt kan få det på seg og dermed slikke det i seg.

Ta kontakt med veterinær umiddelbart hvis ditt kjæledyr har inntatt etylenglykol.

Gjærdeig

Rå gjærdeig kan ved inntak føre til store problemer da omgivelsene i magesekken ofte fører til at deigen fortsetter å ese ut. Magesekken blir dermed dilatert og kan ved enkelte tilfeller dreie rundt sin egen akse (magedreining).

Fermenteringsprodukter av gjærdeigen kan også danne etanol og en alkoholforgiftning kan oppstå. Dette er en meget livstruende situasjon hvor dyret trenger akutt hjelp.

Selv om de fleste dyrearter er utsatt for dette, så er nok hunder det kjæledyret som er mest utsatt pga sine spisevaner.

Symptomer som forekommer ved slike tilfeller er depresjon, uproduktive brekninger, utspilt buk, ubalanse, desorientering, kramper, økt hjerterate, lav kroppstemperatur, respirasjonsproblemer, kollaps, sjokk og koma.

Ta kontakt med veterinær øyeblikkelig ved inntak av gjærdeig.

Løk/Hvitløk

Det har vist seg at løk og hvitløk i enhver form (rå, kokt, tørket, juice eller pulver) kan gi en livstruende form for anemi hos hund og katt.

Løk og hvitløk inneholder et stoff kalt thiosulfate. Hos hunder og katter vil dette stoffet være med på å bryte ned hemoglobin og skade de røde blodcellene i kroppen. De røde blodcellene vil dermed enten rupturere eller bli fjernet av kroppen selv. En anemi vil da oppstå og kroppen klarer ikke å transportere nok oksygen rundt i kroppen.

Etter inntak av løk kan hunden/katten oppleve symptomer som slapphet, nedsatt matlyst, bleke slimhinner, økt respirasjonsrate, respirasjonsproblemer, økt hjerterate, oppkast, diaré, gulsott og rød/brun farge på urinen. Ved inntak av store mengder kan symptomene på løkforgiftning oppstå innen 24 timer etter inntak. Men det er mer vanlig at de kliniske tegnene utvikler seg over flere dager.

Forgiftning oppstår vanligvis ved inntak av store mengder løk eller løkprodukter på en gang, eller etter repeterte episoder med inntak av mindre mengder med regelmessige intervaller (ofte). Men det har også vist seg at mengdene ikke trenger å være spesielt store; så lite som 50 g løk på 10 kg hund har gitt symptomer.

Katter er mer følsomme enn hunder når det kommer til løkforgiftning. Tilfeller har vist at katter har fått symptomer etter å ha spist babymat med tilsatt løksalt.

Kontakt din veterinær for øyeblikkelig hjelp hvis din katt/hund har inntatt store nok mengder med løk/hvitløk som kan gi kliniske symptomer.

Macadamianøtter

Macadamianøtter finnes både i løsvekt, bakevarer og som fyll i f.eks. sjokolade. Hunder som får i seg denne typen nøtter kan oppleve et visst ubehag, men inntak er foreløpig ikke forbundet med andre skader eller dødsfall. Årsaken til den toksiske effekten på hunder er ikke kjent.

Symptomer viser seg oftest innen 6–12 timer etter inntak. Svakhet (spesielt i bakparten), oppkast, feber, skjelvinger er de vanligste symptomene. Magesmerter, muskelsmerter, stivhet og lammelser i bein kan også forekomme, men dette er mindre vanlig.

Hunder som har inntatt >2g/kg kroppsvekt kan vise symptomer.

(En macadamianøtt veier vanligvis mellom 2,1 og 3 g)

Behandling er vanligvis unødvendig i de fleste tilfeller ved denne typen forgiftning. Symptomene er oftest forbigående og varer sjelden lengre enn 24–48 timer.

Ta uansett gjerne kontakt med veterinær for råd og videre oppfølging.

Paracetamol (acetaminophen)

Eiere må aldri gi sine kjæledyr menneskemedisin med mindre en dyrlege har godkjent dette. Paracetamol er et smerte- og febernedsettende preparat som blir hyppig anvendt innenfor humanmedisin. Bruk av dette preparatet på hund og katt har vist seg å være veldig risikofylt da faren for forgiftning er meget høy. Våre kjæledyr har ikke de samme egenskapene som oss mennesker til å omsette acetaminophen i kroppen. Dette vil derfor føre til store skader på lever, nyre og blodceller.

Kliniske tegn oppstår oftest innen 4–12 timer og viser seg via nedstemthet, oppkast, brune slimhinner, pusteproblemer, økt hjertefrekvens, hovent ansikt og labber, nedsatt kroppstemperatur og evt. brunlig farge på urinen.

En enkelt 500 mg tablett kan føre til forgiftning hos katt og repetert administrasjon øker risikoen. Doser høyere enn 10 mg/kg induserer toksisitet hos hunder.

Ta kontakt med veterinær hvis ditt kjæledyr har inntatt slike typer medikamenter.

Sjokolade

Teobromin er et stoff som forekommer i sjokolade, kakaobønner, cola og te. Dette er et stoff som er potensielt farlig for flere arter, men forgiftning er vanligst hos hunder.

Med det varierende utvalget av sjokolade på markedet, sier det seg selv at innholdet av kakao og dermed teobromin er forskjellig. Mørk sjokolade og kakao inneholder mer teobromin enn melkesjokolade, mens hvit sjokolade inneholder ikke teobromin i det hele tatt.

Symptomer oppstår oftest innen fire timer etter inntak, men det kan ta helt opptil 24 timer før de forekommer. Vanlige symptomer er oppkast, brekninger, sikling, diaré, rastløshet, økt tørste eller urinering, feber og rask puls. Påvirkning på respirasjon og hjertet kan også forekomme. I alvorlige tilfeller kan kramper, koma og død inntreffe.

Hunder som har spist > 20 mg teobromin per kg kroppsvekt kan få tegn på forgiftning. For en 20 kg hund tilsvarer dette ca. 50 g mørk sjokolade eller ca. 330 g melkesjokolade.

  • Melkesjokolade inneholder ca 1,2 mg teobromin per gram sjokolade
  • Mørk sjokolade inneholder ca 5–8 mg teobromin per gram sjokolade
  • Mørk usøtet sjokolade inneholder ca 14–16 mg teobromin per gram sjokolade
  • Kakaopulver inneholder ca 5,3–26 mg teobromin per gram pulver

Dersom hunden din har fått i seg en mengde teobromin som kan gi forgiftning bør du ta kontakt med veterinær så raskt som mulig.

Xylitol

Xylitol er et kunstig søtningsstoff som brukes i bl.a. i sukkerfrie pastiller, tyggegummi og legemidler. Hos hund kan dette stoffet gi en rask stigning av insulinnivået med påfølgende dropp av blodsukkernivået. Det er også bevist at det kan gi leversvikt i tillegg.

Symptomene kommer oftest så raskt som 30–60 minutter etter inntak. Oppkast, slapphet, kollaps og kramper er de vanligste symptomene. Noen hunder kan utvikle akutt leversvikt uten forutgående symptomer og da kan oppkast og slapphet opptre først etter 9–72 timer. De hundene som utvikler leversvikt kan også oppleve forlenget blødningstid samt blødninger i mage/tarm.

Lavt blodsukker er blitt bevist etter inntak av 0,15 g xylitol/kg, mens den laveste dosen som har gitt leversvikt er 0,5 g/kg. Det er foreløpig ikke kjent om effekten er doserelatert.

Alle hunder som har spist > 0,1 g xylitol per kg bør ta kontakt med veterinær.

Kilder:

The Merck Veterinary Manual 9th Edition

Plumlee. K.H. Clinical Veterinary Toxicology

BSAVA Poisons Triage Tool

Norsk Veterinær Tidsskrift Nr 9/2008 “Hvor giftig kan druer, rosiner, macademianøtter og xylitol være for hunder? (Seljetun/Søli)