Toggle menu

Livmorbetennelse (pyometra)


Livmorbetennelse er en livstruende sykdom som kan oppstå hos alle tisper, uansett rase. Det er mest vanlig hos middelaldrende til eldre tisper, men en sjelden gang forekommer livmorbetennelse allerede før tispa har fylt ett år. Sykdommen oppstår oftest innen 12 uker etter at løpetiden er overstått, men her finnes det store variasjoner.

Tisper som får jevnlige hormonsprøyter med progesteron (utsettelse av løpetid) og tisper som har fått abortsprøyter har en økt risiko for ervervelse av livmorbetennelse.

Symptomer på livmorbetennelse kan være økt drikkelyst, hyppig urinering, nedsatt appetitt, feber, oppkast, sløvhet, buksmerte og økt bukomfang. Hvis livmorhalsen er helt eller delvis åpen så kan det komme illeluktende utflod fra skjeden. Mengden utflod kan variere og tispen kan i tillegg være mer eller mindre nøye med renholdet.

Diagnostisering av livmorbetennelse kan gjøres ved klinisk undersøkelse sammen med røntgen eller ultralydscanning hvor man ser om livmoren er forstørret. Blod- og urinprøver kan i tillegg vise hvor alvorlig påvirket tispen er. Dvs. om det foreligger blodmangel, nyrepåvirkning, leverpåvirkning etc.

Eneste sikre behandling av livmorbetennelse er sterilisering, hvor både eggstokker og livmor blir fjernet. Det andre behandlingsalternativet er medisinsk behandling. Denne typen behandling krever at livmorhalsen er åpen slik at utfloden kommer ut og at hunden ikke er for syk. Dessverre er ikke medisinsk behandling alltid like effektivt og det er en stor risiko for at tispen får igjen livmorbetennelse ved senere løpetider.

En livmorbetennelse vil aldri gå over av seg selv.