Om dyret er akutt sykt er det en fordel at veterinæren får beskjed om at pasienten er på vei til dyreklinikken eller dyresykehuset. Personalet kan da forberede seg og ta imot pasienten på best mulig måte. For tilfeller som ikke er livstruende kan ventetiden i visse tilfeller variere fra minutter til timer, noe som vil kunne komme av at personalet må prioritere mellom flere akutt syke og skadde dyr. Det kan være en eller flere veterinærer som tar imot akuttpasienter. Ved akutte besøk vil det tilkomme ekstra avgifter.

Utenfor våre åpningstider, tilbys akutt vakt gjennom Mjøsvakta.

Tlf. nr: 820 90 190. Mjøsvakta består av fire dyreklinikker, og vi er en av dem. Les mer om Mjøsvakta her.