Betaling/Direkte oppgjør

Betaling skjer i direkte forbindelse med hvert besøk. Om ditt dyr er forsikret og du ønsker direkte oppgjør med forsikring kan vi hjelpe til med dette i forsikringsselskapets åpningstider. Det debiteres en avgift i forbindelse med direkte regulering med forsikringsselskapet. 
Om besøket ikke direktereguleres kan du som eier eller forsikringstaker sende inn kvittering på betalt beløp samt utskrift av journal for skaderegulering i etterkant. Ulike forsikringsselskap har ulik behandlingstid.

For spørsmål rundt direkteregulering kontakt ditt forsikringsselskap.

 

Dyrekonto

Hos oss har du muligheten til å opprette dyrekonto. Vi kan søke direkte om ønsket kreditt hos vår bank og få svar med en gang. Du får faktura, og kan betale innen 30-60 dager uten gebyr. For mer info, se resursbank.no.

 

Priser

Pris vil være avhengig avtype behandling, tid på døgnet, spesialistkompetanse, tilgang til spesielt medisinteknisk utstyr, bemanning og beredskap.

Pris på behandling kan man få på forespørsel. Om ditt dyr er innlagt, kan oppdateringer av kostnaden angis om ønskelig.

 

Forsikring

En ulykke kan skje og kan få uventede konsekvenser, også med tanke på uforutsette utgifter. Da kan det være trygt å ha en forsikring. Ulike forsikringer har dog ulike vilkår og erstatningsbeløp. 
Dyreeier kontakter selv forsikringsselskapet for å undersøke om behandlingen omfattes av forsikringen eller om dyrets forsikringsavtale har noen reservasjoner fra tidligere, hvilket kan bety at visse behandlinger ikke dekkes. Dekningsgraden kan også synke med alderen.

Forsikringsbevis

Det kan være greit å ta med ditt dyrs forsikringsbevis ved veterinærbesøket. På forsikringsbeviset står dyrets forsikringsnummer samt vilkår for egenandel.

 

AniPlan

Nå kan du abonnere på forebyggende helsepleie som er med på å holde din hund eller katt sunn og frisk, og reduserer risikoen for alvorlige helseproblemer.

AniPlan er en abonnementsordning på kjæledyrbehandling og betales via et fast månedsbeløp til klinikken. I ordningen inkluderes blant annet årlig vaksinering, helsekontroll, resepter, kloklipp m.m. AniPlan-kunder for også 10 % rabatt på tannrens og HD/AD-røntgen og 30 % rabatt på attestering av ormekur for utenlandsreise. Les mer om AniPlan her

Du tegner ditt AniPlan-abonnement hos oss i AniCura. Første månedsavgift betaler du direkte på klinikken, og deretter skjer videre betaling via autogiro.