Veterinærassistent

Vibeke er fra sommeren 2018 ansatt som vår fantastiske potet. Hun er ei blid og driftig dame som tar alt på strak arm. Hun er utdannet som teknisk tegner, og liker at det skjer ting rundt seg - noe som passer perfekt på en dyreklinikk. Hjemme har hun to blandingshunder, Lulu og Koda, som får oppmerksomheten  hennes på fritiden.