Anne Mette ble utdannet ved Norges veterinærhøgskole i 1997. Hun arbeidet som assistent ved klinikken under studietiden og har arbeidet som veterinær siden sommeren 1997. Hun fungerer nå som daglig leder i tillegg til veterinær. Hennes interesserfelter er øyer og øyelidelser, samt kirurgi. Anne Mette er under utdannelse for å bli autorisert øyelyser og hun har skrevet ogfått godkjent/publisert en artikkel. Den omhandler hornhinnefølsomhet, og øynene til 40 Norsk Elghund Grå ble grundig undersøkt i denne studien. Hjemme er det Flax, en Lancashire Heeler, som alltid er klar for aktivitet.

Utdanning

Norges veterinærhøgskole 1997

Spesialfelt

Daglig leder - Øyne og kirurgi.