Utdanning

Norges veterinærhøgskole 1978

Spesialfelt

Kirurgi, ortopedi

Jan Henrik ble utdannet veterinær ved Norges veterinærhøgskole i 1978 og begynte på klinikken i 1995. Jan Henrik er spesielt interessert i kirurgi og ortopedi. Han har lang erfaring og god kompetanse innen dette feltet. Jan Henrik har strihåret vorsteh-hunder som brukes aktivt.