Fra mars 2018 fikk vi en ny fast veterinær med på laget ved AniCura Gjøvik Dyreklinikk.

Sven Reiten er en Gjøvik-gutt som har flyttet "hjem". Han gikk ut fra Norges Veterinærhøgskole i 2009 og har de siste 8 årene jobbet i Gøteborg. Fem år ved Blå Stjärnans Djursjukhus og tre år ved AniCura Västra Djursjukhuset. Har også jobbet sammen med Peder og Sylvia ved AniCura Oslo Dyresykehus.

Interesseområdet og fokus har hele tiden vært kirurgi. Samtidig har han også jobbet mye med, og hatt hovedansvaret for, endoskopi, neurologi og sårbehandling.

Sven har de siste årene jobbet målrettet med ortopediske undersøkelser og ortopedisk kirurgi. Han har også erfaring med thorakskirurgi og neurokirurgi, rygg.

Utdanning

Norges veterinærhøgskole 2009

Spesialfelt

Kirurgi (bløtvev-ortopedi), endoskopi, neurologi