Line Kjerstad Pettersen

Aut. dyrepleier og rehabiliteringsterapeut

Line er autorisert dyrepleier fra Hansenberg i Danmark og ble uteksaminert i 2011. Hun har i tillegg sertifisering fra NMBU innen rehabilitering og fysioterapi for smådyr. Line har jobbet ved et dyresykehus i Trondheim inntil hun bestemte seg for å snu nesen nærmere sitt hjemsted, Tjeldøya, og kom til oss i mai 2020.

Line har stor interesse for bildediagnostikk, og holder på med videreutdanning innen røntgen/CT som hun blir ferdig med vinteren 2021. Line har jobbet mye med røntgen og kjøring av CT hos tidligere arbeidsgiver, og dette er selvfølgelig en høyt verdsatt kompetanse for oss.

Line er en av få sertifiserte rehabiliterings-/fysioterapeuter i regionen og jobber mye med dette hos oss. I tillegg er det røntgen og anestesi som fyller hennes arbeidsdager.

Line har per i dag ikke egne dyr, men låner hyppig en jamthund og er en ivrig elgjeger.

Utdanning

Aut. Dyrepleier

Rehabiliteringsterapeut NMBU