Assistent

Vegard er utdannet agronom, og har vært vikarassistent hos oss siden september 2020.

Han har de siste årene jobbet i helsevesenet og passer veldig godt inn i vår stab.

Vegard har stor ordenssans og er veldig løsningsorientert. Han er å finne overalt i klinikken og hjelper til der det trengs.

Vegard er ekte Harstadgutt. Han er eier av en Husky-tispe og en Groendahl-tispe. Begge er skikkelige brukshunder og brukes både til tur og til konkurranse.

Utdanning

Agronom