Toggle menu

Akutt


AniLab analyserer primært blodgass i forbindelse med operasjoner og hemodialyse.

 

Blodgass

Blodgass gir mer nøyaktig informasjon om syre-base-balansen enn biokjemiske paneler. Til blodgass skal blodet tas i et heparinglass og analyseres så fort som mulig. Laboratoriet utfører blodgass analyser på et IDEXX VetStat. Maskinen tåler også elektrolytter, inkludert ionisert kalsium. Laboratoriet ved AniLab analyserer primært blodgass i forbindelse med operasjoner og hemodialyse.

 

Ionisert kalsium

Kalsium kan analyseres som fritt ionisert kalsium, eller som total kalsium (summen av kalsium bundet til proteiner og ionisert kalsium). Ionisert kalsium er den biologisk aktive formen for kalsium, og analyseres i serum. Det er viktig at disse prøvene holdes anaerobe fram til analysering.

Ved innsendelse av serumglass (gel-glass ferdig sentrifugert) bør disse merkes, gjerne med en tape rundt korken slik at de er lette å kjenne igjen.

Kontakt oss

AniLab

Email: jeloy.lab@anicura.no

Telefon: 69 91 10 90