Toggle menu

Analyseprofiler PCR-analyser


PCR er en metode for oppformering (amplifisering) av små mengder DNA. PCR er blitt kalt biologenes «kjernereaksjon» og er en revolusjonerende teknikk i utvikling av molekylærbiologien.

 

PCR

 

Polymerase kjedereaksjon (PCR)

Metoden kan brukes til å lage millioner med identiske kopier av deler av DNA molekylet. PCR benyttes til identifisering av planter, dyr, mikroorganismer, virus, undersøkelse av genetiske sykdommer og kreft; DNA- fingerprinting i oppklaring av forbrytelser er kanskje den mest kommenterte anvendelsen. Metoden er svært sensitiv noe som gjør at en liten mengde DNA kan identifiseres.

For medisinere er teknikken svært anvendelig innen bakteriologi, påvisning av resistensgener, virologisk diagnostikk, utredning av kreftpasienter (undersøke aktivering av ulike cellesignaleringsveier for å si noe om prognose og behandling) og oppdagelse av genfeil.

På laboratoriet ved AniCura Jeløy Dyreklinikk utføres real time PCR. Dette muliggjør kvantifisering av mengden patogent DNA og gir indikasjoner på mengden smittestoff som er til stede i den opprinnelige prøven. Prøver fra fæces, blod, bukvæske, leddvæske, spinalvæske eller vev gjennomgår først en denatureringsprosses hvor DNA blir ekstrahert. Deretter blir DNAet satt inn i en real time PCR maskin. Etter en drøy time får man svar på om DNA fra en organisme eller celletype er tilstede i prøven, og i hvor stor mengde.

 

 

 

 

 

Kontakt oss

AniLab

Email: jeloy.lab@anicura.no

Telefon: 69 91 10 90