Toggle menu

Analyseprofiler biokjemi og hematologi


AniLab tilbyr en rekke analyser innen biokjemi og hematologi.

 Biokjemi

Vi utfører følgende analyser med Siemens Advia 1800

  • Generell profil hund: Albumin, ALT, AST, ALP, GGT, glukose, globulin, uorganisk fosfat, CK, lipase, amylase, kreatinin, urea, totalprotein, total bilirubin, gallesyrer, kolesterol, natrium, kalium, kalsium, klor, cystatin C, CRP
  • Generell profil katt: : Albumin, ALT, AST, ALP, GGT, glukose, globulin, uorganisk fosfat, CK, lipase, amylase, kreatinin, urea, totalprotein, total bilirubin, gallesyrer, kolesterol, natrium, kalium, kalsium, klor, cystatin C, SAA
  • I tillegg utføres analyse av ulike organprofiler og enkeltanalytter

 Prøvemateriale: Serum (på gelglass eller avpippetert) 

  • Urin: UPC-ratio

Hematologi

Vi utfører følgende analyser med Siemens Advia 2120i

  • CBC: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, CHCM, RDW, HDW, CH, CHDW, WBC, PLT 
  • Differensialtelling:  NEUT, LYMPH, MONO, EOS, BASO, LUC
  • Blodplater: PLT, MPV, PDW, PCT
  • Retikulocytter: RETIC, MCVr, CHCMr

Prøvemateriale: EDTA-blod

 

Kontakt oss

AniLab

Email: jeloy.lab@anicura.no

Telefon: 69 91 10 97