Toggle menu

Hvordan komme i gang


Logg deg direkte inn i vårt datasystem eller rekvirer prøver gjennom Sanimalis. Det er både enkelt og tidsbesparende.

Elektronisk rekvirering.

Vårt laboratorium tilbyr Alfasoft Lims data system som er ett nettbasert system. Du logger deg direkte inn i vårt datasystem og bestiller prøve. Ved bestilling har du valg mellom ett stort antall prøver innen hematologi, biokjemi, hormonanalyser, parasitologi, mikrobiologi og cytologi.

Systemet er enkelt. Du bestiller prøven ved å velge profil, lagrer og printer ut strekkodelapp som festes på prøven. Prøven pakkes. Ingen papir rekvisisjon, prøven blir automatisk hentet opp.

Benytter du vårt laboratorium får du egen innlogging i vårt system. Du kan se resultater av alle prøver du har sendt, i tillegg kan du følge prøven gjennom analysen. SMS og e-post blir sendt deg når prøven er ferdig analysert og godkjent.

For deg som bruker Sanimalis bestilles analysen fra journalen. Prøvesvaret kommer tilbake og legger automatisk som vedlegg til journalen..

Har du ikke Sanimalis logger du inn på nettet via vår nett portal. Du mottar da svar på e-post

Ta kontakt for innloggingskode og videre informasjon.

Hvordan komme igang

 

Preanalytiske faktorer

 • Det er mange faktorer som påvirker prøveresultatene før analyse
 • Rekvirering- Laborder
 • Blodprøvetaking- se vår film
 • Faktorer hos pasienten- opplysning
 • Sentrifugering – swing out sentrifuge
 • Oppbevaring- se vår film
 • Blodtypeglass- gelglass
 • Forsendelse- transport
 • Tid fra prøvetaking til analyse
 • Merking av prøver- Labelprinter
 • Kvalitet betyr veldig mye, og er veldig viktig for et bra resultat

 

Behandling av blodprøver

Blodprøver

Det er viktig at prøvene merkes tilstrekkelig! Umerkede prøver blir ikke analysert!

Merk blodprøveglassene med navn på eier, navn på dyr og hvilken rase og art dyret er, samt dato for prøvetakning og journalnummer.

For biokjemiske analyser benytter vi serum. For at kvaliteten skal bli så bra som mulig, må serumglassene sentrifugeres innen 2 timer etter prøvetakning.

Etter sentrifugering må serumet avpipetteres slik at intracellulære komponenter ikke lekker ut i serumet. Om blodprøven tas i et prøvetakningsrør med gel slipper man å avpipettere. Andre glass uten tilsetning må avpipetteres etter sentrifugering.

Anbefalt sentrifugeringshastighet er 4000g i 15 minutter.

For å forhindre hemolyse bør prøvene stå oppreist (vertikalt), med korken opp, når de koagulerer. Fullblodet må koagulere fullstendig før blodprøven sentrifugeres. Koagulasjonstiden varierer ved bruk av ulike prøvetakningsglass. Normalt må blodprøven koagulere minst 15 minutter for gelglass og  minimum 30 minutter for glass uten tilsetning.

Gelen i gelglassene kan absorbere hydrofobe legemidler. Dette kan gi falskt for lavt resultat ved analysering. Vi anbefaler derfor at glass uten tilsetning benyttes når phenobarbital skal analyseres.

Vi ønsker å få ferdig sentrifugerte gelglass da disse kan settes rett inn i våre maskiner. Eventuelt kan man pipettere over serumet i glass uten tilsetning.

En del analytter er sensitive for temperatur og lys (eks. folat og bilirubin). Oppbevar derfor prøven i kjøleskap (mørkt og kaldt) fram til forendelse.

EDTA glass bør fylles helt fulle.  Blodceller krymper ved ufullstendig fylling av glasset på grunn av EDTA i overskudd. Husk å blande EDTA glass umiddelbart etter prøvetakning for å hindre dannelse av mikrokoagler. Om det er mikrokoagler og/eller større koageler i prøven, blir den ikke analysert. Om man ikke får fylt EDTA-glasset helt fullt, må korken tas av slik at undertrykket slippes ut. Dette forhindrer hemolyse.

 

Anbefalt prøvetakningsrekkefølge: 1. Serumglass, 2. Heparinglass, 3. EDTA-glass

 NB!

På våre maskiner brukes kun SERUM til biokjemi og elektrolytter!

 

Mikrobiologi og molekylær diagnostikk

Vi benytter eswab til mikrobiologiske undersøkelser og molekylær diagnostikk. Når prøver skal tas til PCR, er en eswab tilstrekkelig per prøvetakingssted. Andre prøvematerialer som brukes til molekylær diagnostikk (PCR-analyser) er avføring, CSF, EDTA-blod og bukvæske (til FIP diagnostikk)

 

Se rekvisisjon for oversikt over de ulike profilene og prøvemateriale.

 

Kontakt oss

AniLab

Email: jeloy.lab@anicura.no

Telefon: 69 91 10 90