Toggle menu

Mikrobiologi


Vi legger vekt på å benytte sikre og raske analysemetoder. Hurtige mikrobiologiske undersøkelser bidrar til en mer rasjonell og effektiv antibiotikabehandling

 

Mikrobiologi

Vi utfører mikrobiologiske undersøkelser av patologisk materiale fra dyr. Dette inkluderer urinprøver, hudprøver, dyrkning fra sår osv. I bakteriell diagnostikk benytter vi  flere metoder. Alt fra tradisjonell dyrkning, molekylære bioteknologiske teknikker (PCR) og identifisering ved hjelp av automatiserte identifikasjonssystem som Maldi-tof MS . Vitec 2 som gir resistensmønster på kort tid og i noen tilfeller tradisjonelle metoder med antibiotika plater på vekst medier.

Vi legger vekt på å benytte sikre og raske analysemetoder. Hurtige mikrobiologiske undersøkelser bidrar til en mer rasjonell og effektiv antibiotikabehandling. En rask identifisering og resistenstesting reduserer bruken av bredspektret antibiotika, og totale forbruket av antibiotika går ned.

 

 MALDI-TOF MS har ført mikrobiell identifikasjon inn i en ny tid.

 maldi tof

Bruk av massespektrometri har medført store endringer i bakteriologisk og mykologisk diagnostikk. Innen få minutter avdekkes mikrobers unike protein spekter som gir sikkert og godt grunnlag for identifikasjon.

Ved bruk av Maldi-Tof dyrkes prøven på vekstmedia i 12 timer. Deler av en bakteriekultur slemmes opp på en glassplate. Prøven settes i massespektografen og en identifikasjon foreligger etter ca 15 minutter.

maldi tof 2

For mer informasjon gå til:  http://www.biomerieux-nordic.com/veterinary/vitekr-ms

 

VITEK 2

 Vi benytter også Vitek 2 til diagnostisering av bakterier og resistens testing.

I hoved sak til resistens testing.

 Vitek 2

For mer informasjon: http://www.biomerieux-industry.com/biopharma/vitek-2-compact

 

PCR er en sikker og god metode for diagnostikk av mikrober. Vi benytter metoden i de tilfeller der resistente bakterier er påvist og en ytterligere verifisering er nødvendig.

 

Forsendelse av prøvemateriale.

Ved insendelse av prøver foretrekker vi at prøven tas med en e.swab. Ved henvendelse får du tilsendt prøve pakninger.

 

Kontakt oss

AniLab

Email: jeloy.lab@anicura.no

Telefon: 69 91 10 90

Aktuelle analyser